GREGER GRINEBITERRegi: Przemyslaw JaszczakScenogarfi og animasjon: Mateusz Mirowski
Musikk: Sandra Kolstad og Bjarni Frimann Bjarnason
Skuespillere og dukkeførere: Dominika Minkacz-Sira og Arild Brakstad
Teknisk ansvarlig: Jon Eirik Sira
Produsent: Ingrid Saltvik Faanes
Basert på boka av Camilla Kuhn
Manusbearbeidelse av Magda Zarnecka

Alder: 4+

Greger er hedersmedlem i Foreningen For Grinebitere, Surpomper og andre Gretne Gubber, og han er den sureste mannen i hele blokka. Helt til kjeftsmellen Dordi Fuglesang flytter inn i naboleiligheten. Men det er ikke plass til to surpumper i blokka og for å løse dette må de ha en duell for å finne ut hvem som er den største hissigprompen av de to.

GREGER GRINEBITER er en barneforestilling med vilter situasjonskomikk, overraskende vendinger og fantasifulle surpomp­utbrudd. Forestillingen leker seg i møtet mellom figurteater, animasjon og skuespill, og legger til rette for både karikert komedie, og kunstnerisk nyskapning.

Forestillingen hadde premiere 2. september 2016

Kjøp billetter her.

Director: Przemyslaw Jaszczak
Scenogarfy and animation: Mateusz Mirowski
Music: Sandra Kolstad og Bjarni Frimann Bjarnason
Cast: Dominika Minkacz-Sira and Arild Brakstad
Technical director: Jon Eirik Sira
Production manager: Ingrid Saltvik Faanes
Based on the book by Camilla Kuhn
Adaption by Magda Zarnecka

Age: 4+

Greger is honorary member of the Grouch, Grumpler and Other Embittered Man Club, and he is the grumpiest man living in the entire block. Until the day when jaw bang Dordi Birdssong, First Class Curse and Swearing Champion from the Mad Ladies Club, moves into the apartment next door. But theres no room for two gumpy persons in the block and to determine who is the most angry and grumpy of the two, the must have a duell.

GREGER GRINEBITER is play full of fantasy, witty situation comedy and surprising twists. Here you meet puppetry, animation and acting in a combination of caricatured comedy and artistic innovation.

The performance premiered on 2nd September 2016

Buy your tickets here. 

GREGER-PLAKAT-INTERNET-2 (1)

Copyright © Open Window Theatre