Riverso


Regi: Alicja Morawska-Rubczak Scenografi: Barbara Malecka
Musikk: Mari Kvien Brunvoll
Skuespiller: Dominika Minkacz-Sira
Lysdesign: Jon Eirik Sira
Produsent: Kikkis Holmås og Dominika Minkacz-Sira
Basert på boka av Ramona Badescu og Benjamin Chaud
Grafisk design: Katarzyna Mular
Alder: 0,5-2,5år

Finnes det alltid en elefant ved enden av en snabel? Kan det gjemme seg et annet dyr der? Hvor begynner snabelen og hvor slutter den? Kan en snabel bli til et spørsmåltegn?  Og kan denne snabelen snuse frem en overraskelse? Og må en rosa elefant egentlig være rosa? Det finnes så mye som er underlig i verden. Så mye å oppdage! 

Riverso er en opp/ned-forestilling, rar og full av overraskelser. Vi inviterer alle inn i en annerledes hage.  Her skal vi kikke over og under, se opp og se ned.  Her kan dere avdekke hemmeligheter og oppdage hva som finnes på den andre siden av det opplagte og kjente.

Forestillingen er inspirert av de verdenskjente barnebøkene om den lille hageelefanten Pomelo, skrevet av Ramona Bădescu og illustrert av Benjamin Chaud. Historiene er intelligente, fylt med humor og filosofiske spørsmål for de yngste barna.

 Begeistret av fantasifulle observasjoner og elefantens eventyr leker Open Window Theatre og skaperne av forestillingen med form, lyd og bilde. Og de vegrer seg ikke for å stille kloke spørsmål til de minste og til deres nære voksne.

Musikken er skapt av Mari Kvien Brunvoll, en original komponist som søker nye lydløsninger. Vi får høre henne både synge og spille, blant annet på et magisk porselensinstrument.

Riverso er en ny forestilling av skapere av Den Lille Store Reisen, laget spesielt for de minste publikummere. Her skal publikum bli introdusert til en scenisk verden med en varm og nysgjerrig stemning som det er til å ta og føle på.

Kjøp billetter her

Director: Alicja Morawska-Rubczak
Scenography: Barbara Malecka
Music: Mari Kvien Brunvoll
Cast: Dominika Minkacz-Sira
Light design: Jon Eirik Sira
Production manager: Kikkis Holmås and Dominika Minkacz-Sira
Based on the book by Ramona Badescu og Benjamin Chaud
Graphic design: Katarzyna Mular

Age: 0,5-2,5yrs

Is there always an elephant at the root of a trunk? Can there be another animal there? Where does the animal start and where does it end? Can a trunk become a question mark? And can this trunk sniff out a surprise? And must a pink elephant really be pink? There is so much that is strange in this world. So much to discover!

 Riverso is an upside-down show, weird and full of surprises. We invite everyone into a unique garden. In there we will look over and under, look up and look down. In there we can uncover secrets and discover what’s on the other side of the obvious and familiar.

 The performance is inspired by the world-renowned children’s books about the little garden elephant Pomelo, written by Ramona Badescu and illustrated by Benjamin Chaud. The stories are intelligent, filled with humor and philosophical questions for the youngest children.

 Excited by imaginative observations and the little elephants adventures Open Window Theater and the creators of the performance play with form, sound and image. And they do not hesitate to ask wise questions to the youngest and to their close adults.

 The music is created by Mari Kvien Brunvoll, an original composer seeking new sound solutions. We get to hear her both singing and playing, including on a magic porcelain instrument. 

Riverso is a new show by the creators of The Tiny Huge Journey, made especially for the youngest audience. The audience will be introduced to a scenic world with a warm and curious atmosphere.

Buy your tickets here

 

 

 

Copyright © Open Window Theatre