The actress


There are two worlds about me.
The first one is a world where I build my own cobweb of ideas and climb it with joy. This is where through my studies in a Theatre School in Poland and being a Children’s Theatre director in Norway I have been working on extracting life from objects and seeking to apply my theatre inspirations to a variety of plays.. In this world I sing and perform, always challenging myself to create a great show.World Two, Open Window, belongs to your eyes and partly happens in your mind. Depending on which window you open, you may have an exhilarating, curious, fun or a deeply moving experience. I created Open Window as an international project uniting various artists and diverse aspects of stage art, such as music, puppetry, and pantomime.Having spent my life on improving ways to fascinate, surprise, delight and humour through theatre, I’m inviting you to take a look outside. There is so much to see through, work out, find out and laugh.– Dominika Minkacz-Sira

OM MEG

Det finnes to fortellinger om meg. Den første fortelles fra en verden der jeg vever mitt eget nett av ideer og klatrer i det med iver og glede. Under studier ved teaterskole i Polen og som regissør ved barneteater i Norge har jeg jobbet med å gi indre liv til gjenstander vi omgir oss med. Jeg synger og spiller og utfordrer meg selv og publikum for å skape de best mulige opplevelsene rundt teaterstykkene. Den andre fortellingen om meg, Open window, handler om publikums indre liv. Det handler om hvilket vindu du åpner; opplevelsen kan være åpenbarende, morsom, skape undring, bevegelse eller berøre emosjonelt. Open Window er et internasjonalt prosjekt der skuespillere fra flere land samarbeider om ulike former for scenekunst, som musikk, dukketeater og pantomime. Jeg ønsker hele tiden å finne bedre måter å skape ny scenekunst, ved å overraske, underholde, fascinere og engasjere publikum. Jeg inviterer dere til å se ut gjennom vinduet. Det er så mye der ute vi kan oppdage, forundres over og le av.

– Dominika Minkacz-Sira

 

Copyright © Open Window Theatre