DOMINIKA
Dominika Minkacz-Sira is the founder and main actor of Open Window Theatre, where she’s now artistic director and actor. She has a masters degree in acting and puppetry from AST theatre academy in Poland. She also has experience working both as an actor at Den Nationale Scene. In addition she has held workshops in puppetry, and has been a coach for other theatre companies.  Through her studies and work she works on extracting life from objects and seeking to apply her theatre inspirations to a variety of plays.

DOMINIKA
Dominika Minkacz-Sira er grunnleggeren av Open Window Theatre, hvor hun nå er kunstnerisk leder, skuespiller og dukkefører. Hun har en master fra teaterhøgskolen AST, i Polen. Hun har erfaring både som skuespiller i en rekke stykker, blant annet på Den Nationale Scene. Ved siden av skuespill og arbeidet som kunstnerisk leder, har hun også hold workshops i dukkeføring og figurteater, samt vært veileder for andre teaterkompanier.
Gjennom hennes studies og arbeid jobber hun med å gi indre liv til gjenstander vi omgir oss med.

 

Copyright © Open Window Theatre